Plaza del Magatzem de la Mar

Plaça del Magatzem de la Mar / Sea Storehouse Square / Place Entrepôt de la Mer

Benicarló, 2005