Vivienda de pueblo tradicional

Casa de poble tradicional / Classic town house / Maison de village traditionnelle

Sant Mateu, 2001

 

Esta vivienda situada en Sant Mateu se adapta a su situación de testero, con una arquitectura tradicional adaptada al entorno, por materiales, colores, técnicas constructivas… Estas imágenes, tomadas al cabo de 5 años de finalizada la obra demuestran su adaptación e integración en el entorno rural donde se ubica.
 
Aquest habitatge situat a Sant Mateu s'adapta a la seva situació de testera, amb una arquitectura tradicional adaptada a l'entorn, per materials, colors, tècniques constructives... Aquestes imatges, fetes a l'cap de 5 anys de finalitzada l'obra demostren la seva adaptació i integració al entorn rural on s'ubica
 
This house located in Sant Mateu adapts to its location, with a traditional architecture adapted to the environment, due to materials, colors, construction techniques ... These images, taken 5 years after the end of the work, demonstrate its adaptation and integration into the rural environment where it is located
 
Cette maison située à Sant Mateu s'adapte à sa position de façade, avec une architecture traditionnelle adaptée à l'environnement, en raison des matériaux, des couleurs, des techniques de construction ... Ces images, prises 5 ans après la fin des travaux, démontrent son adaptation et son intégration dans le environnement rural où il se trouve.